วัดในสังฆมณฑล

(คลิกขวาแล้วเลือก View Image เพื่อขยายภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 15 December 2015 12:36)

 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2016

ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. เจ้าอาวาส

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี

Read more...