วัดในสังฆมณฑล

(คลิกขวาแล้วเลือก View Image เพื่อขยายภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 15 December 2015 12:36)

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลอง 25 ปีคณะวินเซนต์เชี่ยนในเมืองไทย
เวลา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ค.ศ.2016
ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
หลังพิธีฯ พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช
และ สัตบุรุษรับประธานอาหารกลางวันร่วมกัน

Read more...