วัดในสังฆมณฑล

1. คณะพระมหาไถ่ ศูนย์กลางหนองคาย (C.Ss.R.)

บ้านนักบุญอัลฟอนโซ

ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201, 0-4246-4180

โทรสาร 0-4246-4824

คณะพระมหาไถ่ ศูนย์กลางขอนแก่น (C.Ss.R.)

บ้านนักบุญเยราร์ด

ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4322-1461

โทรสาร 0-4322-5175

2. คณะซาเลเซียน อุดรธานี (S.D.B)

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ถ.โพนพิสัย

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-1338, 0-4222-2346, 0-4224-9615

โทรสาร 0-4232-4873

3. คณะธรรมทูตแห่งมารีย์นิรมล เลย (O.M.I.)

ตู้ ปณ.15 อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 0-4281-1794

โทรสาร 0-4281-4321

4. คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซนเดอปอล (C.M.)

ตู้ ปณ.4 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 38180

โทร. 0-4248-7055

5. คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า (S.V.D.)

ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทร. 0-4236-0593

โทรสาร 0-4231-2184

 

 

 

Last Updated (Thursday, 19 September 2013 20:34)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner