วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1097
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 807
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 738
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1091
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 897
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 802
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 843
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 907
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1438
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 831
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 812
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 991
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 858
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 814
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 784
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 750
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 814
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 761
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 769
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 750
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 781
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 837
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 757
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 816
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 762
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 861
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 759
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 772
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 769
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 798
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 723
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 792
33 จากใจถึงใจ Administrator 760
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 846
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 876
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 853
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 791
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 976
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 792
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 862
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 761
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 783
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 784
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 856
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 800
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 834
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 820
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 799
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 730
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 770
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner