วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1272
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 943
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 908
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1244
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1078
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 982
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1001
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1071
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1646
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1012
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 985
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1129
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 994
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 964
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 945
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 902
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 957
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 925
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 930
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 891
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 928
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1015
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 918
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 978
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 918
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1069
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 913
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 904
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 937
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 952
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 869
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 961
33 จากใจถึงใจ Administrator 902
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 994
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1066
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1043
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 949
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1161
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 961
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 1007
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 892
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 937
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 932
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1039
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 944
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 987
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 962
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 954
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 849
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 899
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner