วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 980
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 728
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 653
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 998
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 789
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 710
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 760
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 820
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1313
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 747
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 734
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 906
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 778
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 733
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 709
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 684
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 736
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 671
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 686
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 670
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 714
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 738
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 679
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 729
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 691
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 746
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 689
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 695
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 696
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 704
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 655
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 718
33 จากใจถึงใจ Administrator 660
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 768
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 751
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 766
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 731
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 812
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 698
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 745
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 697
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 718
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 716
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 775
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 721
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 775
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 749
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 710
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 658
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 699
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner