วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1403
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1056
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1025
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1346
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1177
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1081
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1111
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1185
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1751
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1128
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1097
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1225
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1094
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1065
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1031
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1016
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1060
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1019
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1033
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 990
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1025
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1129
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1017
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1082
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1028
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1202
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1017
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1005
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1038
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1049
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 967
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1073
33 จากใจถึงใจ Administrator 993
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1107
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1182
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1159
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1051
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1270
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1069
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 11465
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 994
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1047
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1016
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1160
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1038
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1083
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1056
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1099
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 951
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 989
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner