วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 811
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 613
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 541
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 863
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 635
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 584
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 630
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 685
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1178
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 609
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 616
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 782
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 659
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 603
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 601
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 563
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 624
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 554
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 575
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 555
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 609
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 599
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 565
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 606
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 583
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 595
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 570
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 572
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 577
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 576
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 546
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 563
33 จากใจถึงใจ Administrator 542
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 632
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 612
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 650
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 616
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 632
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 587
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 630
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 583
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 610
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 599
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 641
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 606
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 614
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 601
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 618
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 551
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 575
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner