วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 646
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 475
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 425
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 691
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 498
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 439
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 498
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 544
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 982
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 465
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 481
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 637
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 493
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 457
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 455
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 433
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 474
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 422
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 442
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 429
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 483
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 457
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 437
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 467
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 449
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 452
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 444
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 429
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 439
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 445
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 420
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 429
33 จากใจถึงใจ Administrator 411
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 486
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 465
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 483
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 428
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 478
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 445
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 509
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 463
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 486
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 472
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 503
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 478
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 488
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 473
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 486
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 433
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 445
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner