วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1147
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 841
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 776
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1125
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 946
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 838
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 875
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 949
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1500
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 872
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 842
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1025
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 889
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 852
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 823
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 787
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 850
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 801
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 801
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 783
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 818
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 883
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 795
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 850
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 795
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 919
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 795
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 803
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 813
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 831
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 762
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 826
33 จากใจถึงใจ Administrator 795
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 883
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 943
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 910
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 825
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1020
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 834
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 899
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 794
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 824
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 820
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 917
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 841
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 868
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 854
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 837
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 768
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 807
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner