วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1053
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 776
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 709
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1060
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 858
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 768
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 814
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 880
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1388
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 805
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 793
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 963
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 829
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 785
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 759
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 723
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 783
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 733
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 739
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 725
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 759
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 802
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 730
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 788
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 730
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 828
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 737
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 748
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 744
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 764
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 694
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 765
33 จากใจถึงใจ Administrator 698
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 820
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 836
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 827
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 770
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 948
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 760
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 838
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 737
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 753
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 760
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 825
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 770
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 813
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 795
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 765
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 704
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 746
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner