วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 908
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 687
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 610
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 951
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 721
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 657
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 719
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 775
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1257
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 693
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 688
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 862
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 732
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 692
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 671
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 646
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 697
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 622
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 646
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 625
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 680
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 678
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 635
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 685
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 650
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 671
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 648
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 643
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 645
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 662
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 612
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 638
33 จากใจถึงใจ Administrator 618
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 727
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 693
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 725
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 684
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 751
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 651
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 700
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 656
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 684
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 683
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 724
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 680
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 726
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 720
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 678
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 620
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 662
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner