วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1470
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1108
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1084
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1409
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1231
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1132
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1178
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1257
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1849
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1188
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1168
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1306
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1171
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1137
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1094
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1085
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1138
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1086
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1099
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1071
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1086
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1213
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1078
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1146
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1095
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1293
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1104
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1085
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1119
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1111
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1048
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1155
33 จากใจถึงใจ Administrator 1055
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1172
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1257
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1229
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1119
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1337
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1135
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 11541
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1051
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1114
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1078
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1236
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1099
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1144
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1128
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1170
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1013
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1058
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner