วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 855
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 640
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 571
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 897
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 666
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 613
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 672
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 721
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1216
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 638
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 644
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 816
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 688
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 642
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 629
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 594
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 656
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 579
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 601
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 586
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 633
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 628
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 597
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 634
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 609
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 626
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 599
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 597
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 604
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 612
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 570
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 589
33 จากใจถึงใจ Administrator 576
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 673
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 643
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 675
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 644
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 671
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 613
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 657
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 611
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 636
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 631
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 668
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 635
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 655
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 667
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 646
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 580
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 605
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner