วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 730
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 557
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 498
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 776
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 579
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 523
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 578
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 619
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1079
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 543
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 564
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 729
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 575
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 541
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 540
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 513
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 561
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 505
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 520
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 508
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 562
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 538
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 518
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 547
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 526
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 536
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 520
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 504
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 525
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 519
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 496
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 509
33 จากใจถึงใจ Administrator 486
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 571
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 555
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 597
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 500
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 557
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 527
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 584
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 535
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 563
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 549
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 589
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 564
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 562
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 559
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 567
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 502
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 527
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner