วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1543
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1175
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1152
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1465
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1293
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1204
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1248
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1331
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1918
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1254
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1242
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1369
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1238
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1192
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1160
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1148
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1198
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1182
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1157
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1126
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1150
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1275
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1141
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1204
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1147
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1366
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1168
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1155
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1191
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1171
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1111
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1222
33 จากใจถึงใจ Administrator 1108
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1229
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1320
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1293
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1182
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1393
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1201
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 11607
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1119
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1180
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1145
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1306
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1167
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1208
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1193
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1253
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1072
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1114
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner