วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 591
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 426
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 394
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 633
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 459
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 405
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 466
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 508
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 937
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 428
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 444
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 605
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 459
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 430
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 410
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 403
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 436
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 391
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 414
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 393
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 444
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 419
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 405
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 427
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 409
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 421
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 409
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 392
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 405
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 404
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 388
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 394
33 จากใจถึงใจ Administrator 380
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 441
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 420
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 427
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 388
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 431
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 403
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 472
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 419
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 453
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 436
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 462
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 437
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 449
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 445
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 445
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 401
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 409
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner