วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 878
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 667
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 591
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 926
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 694
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 636
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 698
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 749
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1239
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 671
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 670
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 845
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 714
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 669
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 653
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 625
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 681
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 600
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 628
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 607
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 658
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 651
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 619
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 666
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 631
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 654
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 626
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 621
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 628
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 640
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 595
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 616
33 จากใจถึงใจ Administrator 601
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 703
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 669
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 704
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 668
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 720
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 633
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 681
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 634
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 660
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 657
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 697
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 658
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 697
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 693
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 664
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 600
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 638
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner