วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 952
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 712
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 635
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 977
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 754
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 685
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 744
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 797
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1285
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 720
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 710
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 886
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 757
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 716
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 694
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 669
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 720
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 651
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 669
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 650
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 700
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 721
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 662
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 710
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 674
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 719
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 672
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 669
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 675
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 687
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 637
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 695
33 จากใจถึงใจ Administrator 641
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 754
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 723
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 750
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 708
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 786
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 675
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 727
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 681
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 705
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 705
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 754
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 708
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 761
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 742
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 700
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 641
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 688
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner