วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1003
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 741
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 667
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1016
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 813
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 729
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 777
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 838
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1349
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 763
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 750
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 924
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 794
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 751
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 728
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 697
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 752
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 699
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 705
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 685
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 724
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 756
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 693
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 744
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 706
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 776
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 702
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 712
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 712
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 716
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 666
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 732
33 จากใจถึงใจ Administrator 673
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 782
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 789
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 790
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 744
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 835
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 717
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 759
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 712
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 729
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 728
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 791
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 733
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 787
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 761
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 727
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 671
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 711
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner