วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 796
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 605
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 535
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 848
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 624
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 569
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 619
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 672
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 1149
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 592
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 606
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 772
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 639
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 592
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 587
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 554
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 605
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 545
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 562
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 548
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 603
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 589
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 557
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 593
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 573
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 584
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 560
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 544
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 571
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 560
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 536
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 551
33 จากใจถึงใจ Administrator 525
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 616
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 598
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 638
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 601
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 611
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 575
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 619
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 576
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 600
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 585
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 623
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 597
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 597
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 592
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 609
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 539
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 563
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner