วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
51 ฉลองศาสนนาม พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Administrator 629
52 "อบอุ่นในความรักของพระเจ้า" Administrator 482
53 “หลายวัยใจเดียวกัน” Administrator 497
54 “ชราแต่วัย ใจยังเด็ก” Administrator 495
55 การชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 463
56 ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 572
57 ชุมชนความเชื่อดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 475
58 ฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 488
59 "สุขในความเรียบง่าย" Administrator 459
60 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง (2014) Administrator 463
61 กลับบ้านเฮา Administrator 481
62 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี,TMS (คณะธรรมทูตไทย) Administrator 645
63 50 ปี แห่งธารพระพร Administrator 458
64 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Administrator 506
65 "จากใจที่มีแต่รัก" Administrator 490
66 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. Administrator 457
67 "ด้วยรักและผูกพัน" Administrator 507
68 “ครอบครัวแห่งความเชื่อและความรัก” Administrator 452
69 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ Administrator 481
70 "อิสรภาพและความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง" Administrator 474
71 "พวกเธอทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก" Administrator 503
72 คณะกรรมการสภาภิบาล อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี Administrator 436
73 "กีฬากับความรักสามัคคี" Administrator 509
74 "ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวในความรักและสามัคคี" Administrator 502
75 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น Administrator 508
76 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 458
77 ขบวนแห่แม่พระฟาติมา อ.พล จ.ขอนแก่น Administrator 485
78 "ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต" Administrator 472
79 "81 ปีแห่งพระพร" พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. Administrator 491
80 "อบอุ่นในครอบครัวแห่งความเชื่อ" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 484
81 "งดงามในความเรียบง่าย" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 964
82 ทุกวันที่เหลือในชีวิตเป็นคริสต์มาสสำหรับเรา Administrator 478
83 เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์ Administrator 474
84 ของขวัญล้ำค่าในคืนคริสต์มาส Administrator 479
85 "พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหัวใจของฉัน" Administrator 455
86 ดวงดาวแห่งความหวัง Administrator 455
87 วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2013 Administrator 481
88 รำวงย้อนยุค Administrator 478
89 เธอคือพลังแห่งพระศาสนจักร Administrator 480
90 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 491
91 ด้วยรักและสามัคคี Administrator 516
92 "กรประนมขอก้มกราบ" Administrator 478
93 ย้อนรอยอดีต Administrator 525
94 “จงวอนขอเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” Administrator 464
95 เริ่มต้นด้วยความหวัง Administrator 461
96 ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 454
97 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล Administrator 495
98 ฉลองปีแห่งความเชื่อ “เขตขอนแก่น” และฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม Administrator 491
99 จงชื่นชมยินดีเถิด พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ Administrator 487
100 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ.เมือง จ.เลย Administrator 498
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 2 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner