วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
51 ฉลองศาสนนาม พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Administrator 548
52 "อบอุ่นในความรักของพระเจ้า" Administrator 416
53 “หลายวัยใจเดียวกัน” Administrator 433
54 “ชราแต่วัย ใจยังเด็ก” Administrator 429
55 การชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 406
56 ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 480
57 ชุมชนความเชื่อดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 410
58 ฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 426
59 "สุขในความเรียบง่าย" Administrator 390
60 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง (2014) Administrator 391
61 กลับบ้านเฮา Administrator 423
62 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี,TMS (คณะธรรมทูตไทย) Administrator 559
63 50 ปี แห่งธารพระพร Administrator 399
64 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Administrator 433
65 "จากใจที่มีแต่รัก" Administrator 423
66 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. Administrator 405
67 "ด้วยรักและผูกพัน" Administrator 425
68 “ครอบครัวแห่งความเชื่อและความรัก” Administrator 386
69 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ Administrator 418
70 "อิสรภาพและความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง" Administrator 415
71 "พวกเธอทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก" Administrator 438
72 คณะกรรมการสภาภิบาล อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี Administrator 380
73 "กีฬากับความรักสามัคคี" Administrator 436
74 "ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวในความรักและสามัคคี" Administrator 445
75 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น Administrator 445
76 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 386
77 ขบวนแห่แม่พระฟาติมา อ.พล จ.ขอนแก่น Administrator 424
78 "ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต" Administrator 401
79 "81 ปีแห่งพระพร" พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. Administrator 422
80 "อบอุ่นในครอบครัวแห่งความเชื่อ" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 419
81 "งดงามในความเรียบง่าย" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 900
82 ทุกวันที่เหลือในชีวิตเป็นคริสต์มาสสำหรับเรา Administrator 416
83 เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์ Administrator 412
84 ของขวัญล้ำค่าในคืนคริสต์มาส Administrator 422
85 "พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหัวใจของฉัน" Administrator 400
86 ดวงดาวแห่งความหวัง Administrator 401
87 วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2013 Administrator 415
88 รำวงย้อนยุค Administrator 418
89 เธอคือพลังแห่งพระศาสนจักร Administrator 418
90 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 429
91 ด้วยรักและสามัคคี Administrator 405
92 "กรประนมขอก้มกราบ" Administrator 414
93 ย้อนรอยอดีต Administrator 469
94 “จงวอนขอเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” Administrator 399
95 เริ่มต้นด้วยความหวัง Administrator 396
96 ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 395
97 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล Administrator 429
98 ฉลองปีแห่งความเชื่อ “เขตขอนแก่น” และฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม Administrator 431
99 จงชื่นชมยินดีเถิด พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ Administrator 409
100 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ.เมือง จ.เลย Administrator 432
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 2 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner