วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
51 ฉลองศาสนนาม พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Administrator 599
52 "อบอุ่นในความรักของพระเจ้า" Administrator 456
53 “หลายวัยใจเดียวกัน” Administrator 475
54 “ชราแต่วัย ใจยังเด็ก” Administrator 469
55 การชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 442
56 ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 541
57 ชุมชนความเชื่อดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 448
58 ฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 461
59 "สุขในความเรียบง่าย" Administrator 431
60 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง (2014) Administrator 439
61 กลับบ้านเฮา Administrator 460
62 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี,TMS (คณะธรรมทูตไทย) Administrator 606
63 50 ปี แห่งธารพระพร Administrator 435
64 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Administrator 482
65 "จากใจที่มีแต่รัก" Administrator 465
66 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. Administrator 437
67 "ด้วยรักและผูกพัน" Administrator 468
68 “ครอบครัวแห่งความเชื่อและความรัก” Administrator 428
69 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ Administrator 459
70 "อิสรภาพและความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง" Administrator 454
71 "พวกเธอทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก" Administrator 480
72 คณะกรรมการสภาภิบาล อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี Administrator 414
73 "กีฬากับความรักสามัคคี" Administrator 484
74 "ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวในความรักและสามัคคี" Administrator 482
75 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น Administrator 485
76 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 426
77 ขบวนแห่แม่พระฟาติมา อ.พล จ.ขอนแก่น Administrator 462
78 "ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต" Administrator 446
79 "81 ปีแห่งพระพร" พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. Administrator 466
80 "อบอุ่นในครอบครัวแห่งความเชื่อ" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 460
81 "งดงามในความเรียบง่าย" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 940
82 ทุกวันที่เหลือในชีวิตเป็นคริสต์มาสสำหรับเรา Administrator 452
83 เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์ Administrator 452
84 ของขวัญล้ำค่าในคืนคริสต์มาส Administrator 456
85 "พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหัวใจของฉัน" Administrator 437
86 ดวงดาวแห่งความหวัง Administrator 433
87 วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2013 Administrator 453
88 รำวงย้อนยุค Administrator 453
89 เธอคือพลังแห่งพระศาสนจักร Administrator 461
90 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 466
91 ด้วยรักและสามัคคี Administrator 447
92 "กรประนมขอก้มกราบ" Administrator 455
93 ย้อนรอยอดีต Administrator 504
94 “จงวอนขอเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” Administrator 439
95 เริ่มต้นด้วยความหวัง Administrator 435
96 ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 425
97 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล Administrator 471
98 ฉลองปีแห่งความเชื่อ “เขตขอนแก่น” และฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม Administrator 469
99 จงชื่นชมยินดีเถิด พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ Administrator 464
100 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ.เมือง จ.เลย Administrator 475
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 2 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner