วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
51 ฉลองศาสนนาม พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Administrator 577
52 "อบอุ่นในความรักของพระเจ้า" Administrator 438
53 “หลายวัยใจเดียวกัน” Administrator 455
54 “ชราแต่วัย ใจยังเด็ก” Administrator 449
55 การชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 425
56 ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 510
57 ชุมชนความเชื่อดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 432
58 ฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 443
59 "สุขในความเรียบง่าย" Administrator 410
60 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง (2014) Administrator 415
61 กลับบ้านเฮา Administrator 444
62 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี,TMS (คณะธรรมทูตไทย) Administrator 584
63 50 ปี แห่งธารพระพร Administrator 420
64 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Administrator 459
65 "จากใจที่มีแต่รัก" Administrator 448
66 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. Administrator 421
67 "ด้วยรักและผูกพัน" Administrator 445
68 “ครอบครัวแห่งความเชื่อและความรัก” Administrator 408
69 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ Administrator 440
70 "อิสรภาพและความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง" Administrator 439
71 "พวกเธอทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก" Administrator 463
72 คณะกรรมการสภาภิบาล อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี Administrator 397
73 "กีฬากับความรักสามัคคี" Administrator 457
74 "ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวในความรักและสามัคคี" Administrator 466
75 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น Administrator 468
76 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 409
77 ขบวนแห่แม่พระฟาติมา อ.พล จ.ขอนแก่น Administrator 444
78 "ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต" Administrator 425
79 "81 ปีแห่งพระพร" พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. Administrator 441
80 "อบอุ่นในครอบครัวแห่งความเชื่อ" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 441
81 "งดงามในความเรียบง่าย" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 921
82 ทุกวันที่เหลือในชีวิตเป็นคริสต์มาสสำหรับเรา Administrator 435
83 เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์ Administrator 431
84 ของขวัญล้ำค่าในคืนคริสต์มาส Administrator 440
85 "พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหัวใจของฉัน" Administrator 422
86 ดวงดาวแห่งความหวัง Administrator 418
87 วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2013 Administrator 433
88 รำวงย้อนยุค Administrator 436
89 เธอคือพลังแห่งพระศาสนจักร Administrator 439
90 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 450
91 ด้วยรักและสามัคคี Administrator 425
92 "กรประนมขอก้มกราบ" Administrator 436
93 ย้อนรอยอดีต Administrator 486
94 “จงวอนขอเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” Administrator 419
95 เริ่มต้นด้วยความหวัง Administrator 417
96 ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 413
97 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล Administrator 450
98 ฉลองปีแห่งความเชื่อ “เขตขอนแก่น” และฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม Administrator 447
99 จงชื่นชมยินดีเถิด พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ Administrator 435
100 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ.เมือง จ.เลย Administrator 455
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 2 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner