วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
51 ฉลองศาสนนาม พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Administrator 669
52 "อบอุ่นในความรักของพระเจ้า" Administrator 517
53 “หลายวัยใจเดียวกัน” Administrator 535
54 “ชราแต่วัย ใจยังเด็ก” Administrator 530
55 การชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 496
56 ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 620
57 ชุมชนความเชื่อดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 511
58 ฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 526
59 "สุขในความเรียบง่าย" Administrator 497
60 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง (2014) Administrator 509
61 กลับบ้านเฮา Administrator 512
62 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี,TMS (คณะธรรมทูตไทย) Administrator 690
63 50 ปี แห่งธารพระพร Administrator 492
64 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Administrator 543
65 "จากใจที่มีแต่รัก" Administrator 524
66 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. Administrator 491
67 "ด้วยรักและผูกพัน" Administrator 544
68 “ครอบครัวแห่งความเชื่อและความรัก” Administrator 483
69 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ Administrator 517
70 "อิสรภาพและความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง" Administrator 513
71 "พวกเธอทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก" Administrator 534
72 คณะกรรมการสภาภิบาล อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี Administrator 470
73 "กีฬากับความรักสามัคคี" Administrator 547
74 "ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวในความรักและสามัคคี" Administrator 538
75 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น Administrator 540
76 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 490
77 ขบวนแห่แม่พระฟาติมา อ.พล จ.ขอนแก่น Administrator 518
78 "ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต" Administrator 505
79 "81 ปีแห่งพระพร" พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. Administrator 520
80 "อบอุ่นในครอบครัวแห่งความเชื่อ" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 511
81 "งดงามในความเรียบง่าย" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 995
82 ทุกวันที่เหลือในชีวิตเป็นคริสต์มาสสำหรับเรา Administrator 522
83 เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์ Administrator 508
84 ของขวัญล้ำค่าในคืนคริสต์มาส Administrator 510
85 "พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหัวใจของฉัน" Administrator 488
86 ดวงดาวแห่งความหวัง Administrator 489
87 วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2013 Administrator 514
88 รำวงย้อนยุค Administrator 508
89 เธอคือพลังแห่งพระศาสนจักร Administrator 511
90 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 523
91 ด้วยรักและสามัคคี Administrator 551
92 "กรประนมขอก้มกราบ" Administrator 513
93 ย้อนรอยอดีต Administrator 564
94 “จงวอนขอเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” Administrator 492
95 เริ่มต้นด้วยความหวัง Administrator 500
96 ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 481
97 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล Administrator 523
98 ฉลองปีแห่งความเชื่อ “เขตขอนแก่น” และฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม Administrator 527
99 จงชื่นชมยินดีเถิด พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ Administrator 518
100 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ.เมือง จ.เลย Administrator 531
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 2 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner