วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
51 ฉลองศาสนนาม พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Administrator 589
52 "อบอุ่นในความรักของพระเจ้า" Administrator 448
53 “หลายวัยใจเดียวกัน” Administrator 465
54 “ชราแต่วัย ใจยังเด็ก” Administrator 458
55 การชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 432
56 ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 527
57 ชุมชนความเชื่อดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 440
58 ฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 450
59 "สุขในความเรียบง่าย" Administrator 423
60 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง (2014) Administrator 426
61 กลับบ้านเฮา Administrator 453
62 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี,TMS (คณะธรรมทูตไทย) Administrator 593
63 50 ปี แห่งธารพระพร Administrator 426
64 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Administrator 471
65 "จากใจที่มีแต่รัก" Administrator 458
66 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. Administrator 428
67 "ด้วยรักและผูกพัน" Administrator 449
68 “ครอบครัวแห่งความเชื่อและความรัก” Administrator 417
69 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ Administrator 447
70 "อิสรภาพและความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง" Administrator 446
71 "พวกเธอทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก" Administrator 474
72 คณะกรรมการสภาภิบาล อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี Administrator 407
73 "กีฬากับความรักสามัคคี" Administrator 471
74 "ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวในความรักและสามัคคี" Administrator 473
75 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น Administrator 477
76 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 417
77 ขบวนแห่แม่พระฟาติมา อ.พล จ.ขอนแก่น Administrator 455
78 "ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต" Administrator 436
79 "81 ปีแห่งพระพร" พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. Administrator 455
80 "อบอุ่นในครอบครัวแห่งความเชื่อ" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 451
81 "งดงามในความเรียบง่าย" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 929
82 ทุกวันที่เหลือในชีวิตเป็นคริสต์มาสสำหรับเรา Administrator 443
83 เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์ Administrator 442
84 ของขวัญล้ำค่าในคืนคริสต์มาส Administrator 447
85 "พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหัวใจของฉัน" Administrator 429
86 ดวงดาวแห่งความหวัง Administrator 424
87 วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2013 Administrator 445
88 รำวงย้อนยุค Administrator 444
89 เธอคือพลังแห่งพระศาสนจักร Administrator 454
90 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 457
91 ด้วยรักและสามัคคี Administrator 434
92 "กรประนมขอก้มกราบ" Administrator 448
93 ย้อนรอยอดีต Administrator 498
94 “จงวอนขอเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” Administrator 430
95 เริ่มต้นด้วยความหวัง Administrator 424
96 ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 418
97 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล Administrator 459
98 ฉลองปีแห่งความเชื่อ “เขตขอนแก่น” และฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม Administrator 456
99 จงชื่นชมยินดีเถิด พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ Administrator 448
100 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ.เมือง จ.เลย Administrator 467
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 2 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner