วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
# Article Title Author Hits
1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2161
2 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 830
3 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1152
4 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6327
5 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1421
6 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 859
7 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1760
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 782
9 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 786
10 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 795
11 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 718
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1569
13 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1257
14 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1254
15 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1694
16 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1325
17 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 892
18 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1025
19 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 852
20 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 734
21 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 783
22 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 882
23 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1041
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner