วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
# Article Title Author Hits
1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2098
2 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 805
3 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1099
4 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6106
5 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1394
6 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 837
7 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1695
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 760
9 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 770
10 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 775
11 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 698
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1535
13 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1221
14 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1220
15 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1636
16 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1292
17 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 871
18 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1001
19 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 830
20 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 715
21 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 761
22 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 859
23 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1019
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner