วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
# Article Title Author Hits
1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1977
2 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 751
3 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1025
4 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 5377
5 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1328
6 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 790
7 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1610
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 715
9 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 721
10 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 722
11 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 650
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1466
13 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1137
14 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1150
15 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1519
16 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1218
17 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 815
18 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 945
19 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 751
20 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 665
21 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 709
22 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 805
23 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 955
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner