วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
# Article Title Author Hits
1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2218
2 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 841
3 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1189
4 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6416
5 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1439
6 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 869
7 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1787
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 791
9 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 795
10 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 806
11 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 728
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1591
13 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1282
14 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1273
15 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1737
16 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1350
17 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 902
18 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1036
19 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 863
20 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 745
21 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 794
22 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 897
23 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1055
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner