วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
# Article Title Author Hits
1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2356
2 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 888
3 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1250
4 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6561
5 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1480
6 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 902
7 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1895
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 826
9 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 826
10 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 851
11 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 769
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1673
13 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1341
14 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1339
15 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1851
16 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1403
17 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 933
18 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1067
19 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 907
20 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 780
21 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 835
22 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 934
23 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1094
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner