วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
# Article Title Author Hits
1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2274
2 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 856
3 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1215
4 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6499
5 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1451
6 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 879
7 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1828
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 800
9 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 804
10 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 818
11 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 740
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1627
13 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1300
14 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1303
15 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1787
16 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1370
17 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 909
18 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1045
19 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 878
20 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 758
21 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 810
22 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 910
23 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1074
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner