วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
# Article Title Author Hits
1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2503
2 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 936
3 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1311
4 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6759
5 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1531
6 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 951
7 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1972
8 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 881
9 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 877
10 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 900
11 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 811
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1753
13 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1403
14 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1398
15 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1944
16 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1447
17 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 975
18 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1107
19 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 963
20 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 827
21 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 876
22 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 978
23 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1135
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner