วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1074
2 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 910
3 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 810
4 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 758
5 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 878
6 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1045
7 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 909
8 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1370
9 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1787
10 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1303
11 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1300
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1627
13 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 740
14 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 818
15 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 804
16 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 800
17 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1828
18 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 879
19 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1451
20 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6499
21 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1215
22 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 856
23 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2274
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner