วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1094
2 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 934
3 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 835
4 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 780
5 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 907
6 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1067
7 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 933
8 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1403
9 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1851
10 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1339
11 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1341
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1673
13 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 769
14 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 851
15 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 826
16 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 826
17 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1895
18 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 902
19 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1480
20 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6561
21 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1250
22 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 888
23 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2356
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner