วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1135
2 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 978
3 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 876
4 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 827
5 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 963
6 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1107
7 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 975
8 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1447
9 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1944
10 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1398
11 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1403
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1753
13 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 811
14 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 900
15 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 877
16 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 881
17 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1972
18 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 951
19 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1531
20 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6759
21 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1311
22 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 936
23 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2503
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner