วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1019
2 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 859
3 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 761
4 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 715
5 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 830
6 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1001
7 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 871
8 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1292
9 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1636
10 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1220
11 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1221
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1535
13 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 698
14 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 775
15 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 770
16 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 760
17 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1695
18 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 837
19 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1394
20 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6106
21 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1099
22 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 805
23 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2098
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner