วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 955
2 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 805
3 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 709
4 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 665
5 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 751
6 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 945
7 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 815
8 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1218
9 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1519
10 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1150
11 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1137
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1466
13 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 650
14 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 722
15 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 721
16 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 715
17 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1610
18 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 790
19 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1328
20 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 5377
21 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1025
22 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 751
23 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1977
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner