วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1055
2 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 897
3 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 794
4 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 745
5 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 863
6 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1036
7 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 902
8 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1350
9 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1737
10 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1273
11 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1282
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1591
13 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 728
14 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 806
15 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 795
16 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 791
17 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1787
18 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 869
19 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1439
20 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6416
21 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1189
22 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 841
23 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2218
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner