วัดในสังฆมณฑล

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม Administrator 1041
2 วัดนักบุญไอลีน หนองแสง บ้านหลุบหวาย Administrator 882
3 วัดพระเมตตา นาเมืองไทย บ้านนาเมืองไทย Administrator 783
4 วัดเซนต์ไมเกิล บ้าน สปก. นาพระ Administrator 734
5 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น Administrator 852
6 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู Administrator 1025
7 วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ Administrator 892
8 วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก Administrator 1325
9 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1694
10 วัดน้อยนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1254
11 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน บ้านทุ่งกว้าง Administrator 1257
12 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง Administrator 1569
13 วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์ Administrator 718
14 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง Administrator 795
15 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา Administrator 786
16 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย Administrator 782
17 วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ Administrator 1760
18 วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก Administrator 859
19 วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ) Administrator 1421
20 วัดน้อยมารีย์พิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์พิทักษ์) Administrator 6327
21 วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์(โรงเรียนเซนต์เมรี่) Administrator 1152
22 วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) Administrator 830
23 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 2161
 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner