ขอบคุณ “ครอบครัวฟิลิป เชวงศักดิ์ – การินา วาริช เดชาเลิศ” ผู้สนับสนุนร่วมบริจาค สมทบกองทุนบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี จำนวน 40,000 บาท ++ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนน้ำใจดีของท่านเสมอไป++ (15 ตุลาคม 2017)