วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 ณ วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ บ้านโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ได้จัดฉลองวัดประจำปี โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ  เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก... พิธีบูชาขอบพระคุณ  เริ่มเวลา 10.30 น. ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทให้กับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 7 คน   นับเป็นพระพรที่พระเจ้าโปรดประทานแก่ชุมชนแห่งความเชื่อในเขตจังหวัดขอนแก่นเสมอมา

ปัจจุบัน คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส เป็นเจ้าอาวาส และมีมิสซา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.