วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.2018 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ได้จัดฉลองวัดประจำปีโดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
พิธีบูชาขอบพระคุณ เริ่มเวลา 10.30 น.
พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และ สัตบุรุษ จากที่ต่างๆ
เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
เมื่อเสร็จสิ้นพิธี พระคุณเจ้าได้ทำการเสก และ มอบรูปนักบุญอันนา
ให้แก่บรรดาผู้มาร่วมงานที่มีนักบุญอันนาเป็นองค์อุปถัมภ์
เป็นที่ระลึกในโอกาสฉลองนักบุญอันนาในวันนี้
หลังพิธีพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์
และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
พร้อมรับชมการแสดงจากเหล่านักเรียน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ปัจจุบัน คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม, C.M. เป็นเจ้าอาวาส