ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบูชาขอบพระคุณ 
แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
----------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เวลา 08.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ