สังฆมณฑลอุดรธานี มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสพิธีบวชพระสงฆ์ ของ สังฆานุกรเปโตร วันฉลอง บุราณ

และฉลองครบรอบ 50 ปี การปฏิญาณตัวเป็นนักบวชของ คุณพ่อแอนโทนี่ ศิริชัย เล้ากอบกุล, C.Ss.R. คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง, C.Ss.R.

ฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของ  คุณพ่อ เจอร์รี่ เดลอส เรเยส, O.M.I.และคุณพ่อ แฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I.

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี