วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง จ.อุดรธานี...จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์และการปรับปรุงห้องสมุด...นำทีมโดย คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง ร่วมกับ คุณพ่อดอมินิก เหงียน ดึ๊ก ลินห์, S.V.D เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย และ สังฆานุกรเปโตร วันฉลอง บุราณ เป็นประธานในพิธีฯ...มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นักกีฬาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (เก็บขยะ) บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อ.บ้านดุง มีรางวัลให้กับนักกีฬาที่เก็บขยะได้มากที่สุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เสร็จจากกิจกรรมที่นี่ ชมการแสดง “โปงลาง” จาก นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น และการแสดงแอโรบิคแดนซ์ จากนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี