วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 10.00 น....คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เจ้าอาวาส นำบรรดาพี่น้องสัตบุรุษร่วมให้การต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา จ.บึงกาฬ ประจำปี 2018

หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ปัจจุบัน : คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เป็นเจ้าอาวาสและมีมิสซา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.30 น./ วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.