วันอังคารที่ 30 ตุลาคม เวลา 19.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ, คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข,
คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง, คุณพ่อจอห์น ทาบอร์,
ซิสเตอร์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์, น้องเณร สถานฝึกธรรมสันติราชา
และ สัตบุรุษ ร่วมพิธีสวดสายประคำและเสกรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์
หลังพิธีฯ พระสังฆราชเสก และแจกสายประคำให้แก่บรรดาผู้มาร่วมงาน
ก่อนรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ บ้านมารดารพระสงฆ์ อุดรธานี