วันพุธที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 19.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และ บรรดาสัตบุรุษ
สวดสายประคำปิดเดือนสวดสายประคำแม่พระ
เวลา 19.30 น. พระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
และนำพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษร่วมขบวนแห่รูปแม่พระรอบอาสนวิหารพระมารดานิจานุเคราะห์
ปิดท้ายด้วยการถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ