พิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมจิตใจ โอกาสฉลองวันถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี ประจำปี 2018

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19.00 น.

โดย คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี