ฉลองวันถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานีประจำปี 2018
ด้วยรักและกตัญญูต่อพระสังฆราชคราเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต, C.Ss.R. ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลอุดรธานี
และ บราเดอร์ คอร์นีลิอัส ไรอัน, C.Ss.R. ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.2018 พิธีบูชาขอบพระคุณโดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี