เสกสุสานประจำปี 2018 วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.2018
เวลา 16.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประธานพิธี
ณ สุสาน สักวันวิลล่า อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี