พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเข้าเงียบ และ การถวายคำสัญญาต่อหน้าพระสังฆราช
ก่อนรับการบรรพชา ของ สังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์โลมา
วันพุธที่ 9 มกราคม ค.ศ.2019 เวลา 11.30 น. ณ วัดน้อย บ้านมารดาพระสงฆ์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)