View the embedded image gallery online at:
http://udondiocese.org/udondiocese/462-2019-5#sigFreeIdcf40ac95c8

ฉลองวัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม ค.ศ.2019
เวลา 10.00 น. คุณพ่อโทมัส ต๊วน ตร่อง ฮา, C.Ss.R
เจ้าอาวาสนำพี่น้องสัตบุรุษร่วมต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ด้วยขบวนแห่ และ การรำบายศรี
จากเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี จ. ขอนแก่น
เวลา 10.30 น. พระคุณเจ้าลือชัย เป็นประธาน
พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวัดใหม่ และ พิธีบูชาขอบพระคุณ
ในโอกาสนี้มีเยาวชนรับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรกจำนวน 5 คน
หลังพิธีฯ พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และ พี่่น้องสัตบุรุษ
รับชมการแสดงต่างๆ และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

: วัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น
เจ้าอาวาสปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส ต๊วน ตร่อง ฮา, C.Ss.R

 คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)