ฉลองวัดดนักบุญยอห์น บอสโก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ค.ศ.2019
เวลา 17.30 น. คุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์, S.D.B.
อธิการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
นำคณะครู และ เหล่านักเรียนร่วมต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงดนตรีจากวงออร์เคสตร้าโรงเรียน
เวลา 18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าประธานพิธี
ในโอกาสนี้ มีนักเรียนรับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรกจำนวน 15 คน
หลังพิธีฯ พระสังฆราช. พระสงฆ์. นักบวช. คณะครู. นักเรียน
และ พี่น้องสัตบุรุษ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)