วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา 9.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช และ บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษให้การต้อนรับ
สังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์โลมา ด้วยขบวนแห่ และ
การแสดงจากบริเวณหน้าโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี
สู่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับพิธีบรรพชา

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)