วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 18.15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก
ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี ของคุณพ่อเปโตร สดใส จันทร์โลมา
หลังพิธี คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
อธิการ และ รองอธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา พร้อมกับน้องๆ สามเณร
และ สัตบุรุษผู้มาร่วมงาน แสดงความยินดีกับคุณพ่อใหม่ของสังฆมณฑลฯ
และ น้องๆ สามเณรที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6
ก่อนรับประทานอาหารเย็นๆ ร่วมกัน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)