พิธีเสกอาคาร ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เวลา 18.30 น. วันอังคารที่ 12 มีนาคม ค.ศ.2019
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)