พิธีเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อเปโตร สดใส จันทร์โลมา
เวลา 19.30 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2019

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)