พิธีเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
เวลา 19.30 น. วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม ค.ศ.2019

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)