ฉลองวัดมารีย์นำไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2019
เวลา 9.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เข้าเยี่ยมเยียนวัดมารีย์นำไมตรี และ พบปะเหล่าสัตบุรุษลูกวัด
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชเป็นประธานในพิธี
 ณ ศูนย์เดอมาเซอร์เซโนด์ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษร่วมให้ความเคารพ
วางดอกไม้แด่รูปแม่พระมารีย์แห่งลำน้ำโขง ก่อนรับประธานอาหารกลางวันร่วมกัน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)