พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาแรก) ของ คุณพ่อยอห์น เอกพงษ์ สุวิชากร
 พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี (สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา องค์รักษ์)
เวลา 06.30 น. วันอังคารที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2019
ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)