รายนามกรรมธิการฝ่ายสังฆมณฑลอุดรธานี (ประกาศ ณ วันที่จันทร์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2019)

View the embedded image gallery online at:
http://udondiocese.org/udondiocese/543-2019-36#sigFreeId90aa2d00d4