พิธีบวชพระสงฆ์ เยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร และ สเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์
วันเสาร์ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
เวลา 9.00 น. เริ่มต้นด้วยขบวนแห่ สังฆานุกรเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
และ สังฆานุกรสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ ผู้เตรียมเข้าพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่
จากหน้าบริเวณประตูโรงเรียนเซนต์ เมรี่ จ.อุดรธานี เข้าสู่อาสนวิหารฯ
และ รับการต้อนรับจากพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คณะสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ พร้อมรับชมการแสดงจากน้องๆ เยาวชน
เวลา 10.30 น. พิธีบวชพระสงฆ์ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยฃ เป็นประธานพิธี
หลังพิธีฯ คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร และ คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์
สองสงฆ์องค์ใหม่แห่งสังฆมณฑลอุดรธานี รับการกล่าว และ พวงมาลัยร่วมแสดงความยินดี
เริ่มจากตัวแทนสัตบุรุษ ตามด้วยตัวแทนพระสงฆ์ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
และ ต่อด้วยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลฯ
ก่อนพระคุณเจ้าจะมอบใบพรยืนยันการบวชเป็นพระสงฆ์จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
และ รูปถ่ายของพระสงฆ์ใหม่ กับ ครอบครัว ให้แก่คุณพ่อผู้เข้ารับพิธีบวช
ตามด้วยการมอบรูปแม่พระเป็นที่ระลึกให้แก่คุณพ่อ และ คุณแม่ ครอบครัวของคุณพ่อใหม่
ปิดท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณ และ การอวยพรจากสงฆ์องค์ใหม่ทั้งสองท่าน
ขอโมทนาคุณวอนขอพระพร และ พระหรรษทานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพละกำลังแก่ทั้งสอง
ให้เป็นสงฆ์นิรันดร ทำหน้าที่ประกาศ และรับใช้พระวาจาซึ่งประทานชีวิตอย่างมั่นคงตลอดไป

คลิกเพื่อดูภาพ พิธีต้อนรับ (Link to Gallery 01)

คลิกเพื่อดูภาพ พิธีต้อนบวช (Link to Gallery 02)

คลิกเพื่อดูภาพ หลังพิธีฯ (Link to Gallery 03)