พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เวลา 08.00 น. คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร และ คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์
นั่งช้างร่วมในขบวนแห่พระสงฆ์ใหม่รอบบ้านโพนสูง เข้าสู่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
ก่อนรับชมการแสดงต้อนรับจากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโพนสูง
และ การแสดงจากน้องๆ เยาวชน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
ต่อด้วยการผูกแขนบายศรีรับขวัญคุณพ่อใหม่ทั้งสอง
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร เป็นประธานพิธี
หลังพิธีฯ คุณพ่อสงฆ์ใหม่กล่าวขอบคุณ พระสังฆราช, คณะสงฆ์, นักบวช  เหล่าครอบครัว,
ญาติมิตร และ พี่น้องสัตบุรุษผู้เดินทางมาร่วมในพิธีวันนี้ ปิดท้ายด้วย พระสงฆ์ใหม่ทั้งสอง
อวยพรแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษทุกท่านก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)