ซิสเตอร์สุทธิสา อุทาลุน ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาว,
ซิสเตอร์ ปราณี สิทธิ, มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย และ บรรดาพ่อแม่พี่น้อง
เยาวชน นักเรียน-นักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน
ร่วมสร้างพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-สตรีและหยุดการค้ามนุษย์
ทุกรุปแบบในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ด้วยโครงการ
"Community Voice Network" (เสียงของชุมชน)
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองคาย

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)