View the embedded image gallery online at:
http://udondiocese.org/udondiocese/592-2019-54#sigFreeIdd34501d713

ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ.น้อยสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.2019
เวลา 09.30 น. คุณพ่อยอห์นบัปติต์ ปรีชา ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดฯ, คณะครู และ
นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม ร่วมกับ พระสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรษ
ให้การต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงต่างๆ จากน้องๆ นักเรียนทั้งเด็กเล็ก และ เยาวชน ก่อนพระคุณเจ้าจะทำพิธี
เสกสระว่ายน้ำโรงเรียน และ รับชมการสาธิตทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นจากน้องๆ นักเรียน
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชเป็นในประธานพิธี
ในโอกาสนี้มีเยาวชน และ สัตบุรุษเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 7 คน และ เข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรกจำนวน 5 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นระลึกให้แก่ทั้งบรรดาผู้รับศีล และ เหล่าพ่อแม่ทูลหัว
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักวช, คณะครู, นักเรียน และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)