ฉลองวัดนักบุญยอห์น นอยมันส์ บ้านภูสวาท จ.บึงกาฬ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2020
เวลา 10.15 น. สัตบุรุษให้การต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุสังฆมณฑลอุดรธานี
ณ บริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าวัดโอกาสนี้พระคุณเจ้าได้เดินพบปะ และ อวยพรแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้อง
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลาวันร่วมกัน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)