พิธีเดินรูป 14 ภาค ในเทศกาลมหาพรต โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)