พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร, C.M. ผู้อำนวยการ
หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี,
นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอบ้านดุง และ บริษัท IRPC (จำกัด) มหาชน
ร่วมเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับผู้พิการ
ในโครงการ "ลำไทรโยงโมเดล" วันพุธที่ 11 มีนาคม ค.ศ.2020
ณ ฟาร์มดูฮาร์ต สังฆมณฑลอุดรธานี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โอกาสนี้พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, แขกผู้มีเกียรติ,
บรรดาผู้พิการ และ ผู้มาร่วมงานได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ทั้งการส่งมอบรถรถเข็น (wheel chair) แก่ผู้พิการ,
การเปิดป้ายโครงการ, ชมอาคารโซล่าเซลล์ (solar cell)
ร่วมปล่อยพันธ์ปลา 2,000 ตัว, ร่วมปลูกไม้ยืนต้นที่หน้าอาคารที่พัก
เยี่ยมชมเรือนเลี้ยงไก่, บ่อเลี้ยงปลา, สวนผัก, เรือนเพาะชำ,
โรงเพาะเห็ด, คอกหมูปา, โรงเลี้ยงวัว และ โรงทำปุ๋ยหมัก
ก่อนปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)