พิธีเดินรูป 14 ภาค ในเทศกาลมหาพรต โดย สังฆานุกรเปาโล รัฐพล ลุนอุบล
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)