พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติแด่แม่พระ
โดย คุณพ่อเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร์, C.Ss.R.
และ การถวายช่อดอกไม้แด่รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 19.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)