โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่แปด
"เรียนรู้การทำเครื่องจักรสาน วิถีชาวบ้าน" โดย ทีมงานผู้สูงอายุโพนสูง
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารคาทอลิก ชั้น 2 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)