โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่สิบ "ร้อนสายมัดรวม"
โดย คุณนลินรัตน์ บูรรุ่งโรจน์ (คุณครูแนส) และ ทีมงาน
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)