บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี, คณะะสงฆ์, ซิสเตอร์, ญาติพี่น้อง
และ บรรดาสัตบุรุษร่วมต้อนรับร่างของ คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.
จากวัดนักบุญเยราร์ด จ.ขอนแก่น ก่อนร่วมในวจนพิธีกรรมสวดภาวนาอุทิศ
แด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อสมพงษ์ โดยมี พระคุณเจ้าลือชัย เป็นประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.2020 เวลา 11.00 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)