View the embedded image gallery online at:
http://udondiocese.org/udondiocese/788-2020-46#sigFreeId07c098d3b4

ฉลองภายในวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.2020
ณ วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
เวลา 10.00 น. คุณพ่อฟาม ดิงห์ ต๋วน, S.V.D. เจ้าอาวาส และ พี่น้องสัตบุรุษ
ให้การต้อนรับ บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยบรรยาการอย่างเป็นกันเองก่อนร่วมในพิธีเสกพระรูป
พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ที่สุสานวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอปลือชัย เป็นประธานในพิธี
โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ทำการอวยพรให้แก่บรรดาสามี-ภรรยา
คู่สมรส ที่ครองคู่อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า
หลังพิธี เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับบรรดาคู่สมรสที่มาร่วมพิธี
บิชอปลือชัยได้ทำการมอบเกียรติบัตรโอกาสครบรอบ
การครองคู่แต่งงานให้แก่คู่สามี-ภรรยาจำนวน 14 คู่
ก่อนพระคุณเจ้า, พระสงฆ์, นักบวช สามี-ภรรยาคูสมรส
และ พี่น้องสัตบุุรุษจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)