วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.2021 บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี มาเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชน
วัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
เวลา 10.00 น. พระคุณเจ้า ร่วมกับ คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน เจ้าอาวาสฯ
ทำพิธีเสกรูปนักบุญคลารา ณ บริเวณหน้าวัด ก่อนรับชมการแสดงต้อนรับจากบรรดาสัตบุรุษ
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้ มีพี่น้องสัตบุรุษเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 5 คน
ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรอันอุดม ให้แก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอไป

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)