พิธีสวด, พิธีบูชาขอบพระคุณส่งดวงวิญญาณ และ พิธีปลงศพ เจมส์ สมภพ พวงสุวรรณ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2021
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฆลอุดรธานี
และ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2021
โดย คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)