พิธีต้อนรับกางเขน "เพื่อนคู่คริสต์"
(Journey Together with Christ) "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย​ จันทรักษ์ จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี
นำกางเขน “เพื่อนคู่คริสต์” เดินทางมาจาริกยังอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี
โดยมี คุณพ่อสุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสฯ ร่วมกับเหล่าเยาวชน
ได้ให้การต้อนรับ และ ร่วมในพิธีภาวนาเทเซ่ (Taize)
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.2021 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)