พิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ ดวงวิญญาณ ยอห์น ขาน ลือเลื่อง
(บิดาของคุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง)
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน ค.ศ.2021 เวลา 10.30 น. ณ ตำบลโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)