พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอห์น ขาน ลือเลื่อง (บิดาของคุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง)
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน ค.ศ.2021 เวลา 13.00 น.
โดย คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ  อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)