พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์
โดย คุณพ่อฟรังซิส อัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี
เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ.2021 เวลา 18.30 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)