วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อปรีชา ศิลาโคตร รองอธิการบ้านเณรสันติราชา มีครูคำสอนเข้าร่วมอบรม 36 ท่าน ปัจจุบัน คุณพ่อปิยพงษ์ ลือเลื่อง เป็นผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรม อุดรธานี ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลอุดรธานี

วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 คุณพ่อประสิทธิ์ ไกรโหล ได้มาแบ่งปันเกี่ยวกับ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสต์ศักราช 2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” มีครูคำสอนเข้าร่วมอบรม 36 ท่าน ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลอุดรธานี 

เป็นภาคีเครือข่ายที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก กศน จังหวัดอุดรธานี

“ทุ่งดาวเรือง”ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านดุง ณ ฟาร์มดูฮาร์ต บ้านศรีวัฒนา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ออกดอกบานสะพรั่ง สีเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง ลองแวะมาเที่ยวชมและถ่ายรูปกันได้นะคะ