วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีพิธีรื้อฟื้นการให้คำสัญญาและความตั้งใจ

ของสามเณรใหญ่สังฆมณฑลอุดรธานี ต่อหน้าพระสังฆราช, พระสงฆ์, ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน
: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … สำหรับคุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ นั้น ครบวาระในการทำงานถึงเวลาพักภารกิจและอบรมต่อเนื่องค่ะ…** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย
คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข ร่วมกับ คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … สำหรับคุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ นั้น ครบวาระในการทำงานถึงเวลาพักภารกิจและอบรมต่อเนื่องค่ะ…** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. 
โดย คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์, C.Ss.R. เจ้าคณะพระมหาไถ่, ประธานพิธี
คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรันต์, C.Ss.R. เจ้าอาวาส