ชมได้ที่ เพจ FB: thai catholicmedia และ ช่อง Youtube : สังฆมณฑลอุดรธานี

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2017 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ...พระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานีเป็นเจ้าภาพฯ. เวลา 18.30 มีพิธีขอบคุณและขอขมา, สวดสายประคำ และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี