วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2017 เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ

ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้า โอกาส 59 ปีแห่งการบวชเป็นพระสงฆ์

ของพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี

บริเวณด้านหน้าบ้านพักของพระคุณเจ้า

พระคุณเจ้ายอด เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 1933 ที่กรุงเทพฯ ...ถวายตัวเป็นสมาชิกคณะพระมหาไถ่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 1953...รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.1958 เป็นพระสงฆ์ไทยองค์แรกของคณะพระมหาไถ่...อภิเษกเป็นพระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี องค์ที่สอง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1975 (เป็นประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี จนถึงปี ค.ศ.2010)

***ขอคำภาวนาจากพี่น้องทุกท่านสำหรับโอกาสอันน่าชื่นชมยินดีนี้ แด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. บิดาที่เคารพรักของพวกเรา***

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง “คุณกลอยใจ กุลวริทธิ” “ครอบครัวคุณเยาวภา กุลวริทธิ” และคุณมณี พรมนารี  ผู้สนับสนุนร่วมบริจาคสำหรับรูป 14 ภาค ครอบครัวละ 10,000 บาท รวมเป็นจำนวน 30,000 บาท ขอพระเจ้าอำนวยพรและขอให้ทุกท่านจงเจริญสุขตลอดไป+++(18 มิถุนายน 2017)

 

พิธีแห่ศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อโฮเซ่ โรดริเกสและคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
 

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ